Typografernas stora Stadionfest

Så här stod det i Svenska Dagbladet om Judit och hennes kamraters gymnastikuppvisning på Stadion, 22 juli 1917.

Söndagens stora typograffest i Stadion gynnades icke precis af något önskeväder. Temperaturen var ganska låg, och då och då lät jungfru Magdalena sina tårar falla öfver festplatsen.

För en gångs skull tyckes emellertid publiken ha kommit öfverens om att icke fästa sig vid sådana smmåsaker som väder och vind – ett beslut som skulle visa sig vara väl fattadt, ty typografernas dag gaf riklig valuta.

Man kunde räkna til1 sextusen personer spridda kring stadionrunden.

Festen inleddes med musik ef Stockholms arbetaremusikkår och sångnummer af Typografiska föreningens sångkör, förstärkt med Orfeuskören, hvilket allt af publiken lönades med enstämmigt bifall.
Det idrottsliga programmet var synnerligen rikligt – nästan för mycket av det goda – och bjöd på uppvisningar i Gymnastik och täflingar i allmän idrott. Hvad de förstnämnda beträffar gjordes början af en kvinnlig trupp, hvilken visade ett väl inöfvadt och framgångsrikt genomfördt program.
Såväl den kvinnliga som den manliga gymnastikuppvisningen leddes på ett förtjänstfullt sätt af löjtnant Granfelt.

De manliga kontrahenterna utförde äfven sitt med säkerhet och elegans – särskildt strömhoppen öfver plint och häst förtjäna att framhållas – och båda afdelningarna skördade rikligt med bifall.

Det här är en kompletterande text till “Mormor, livet och kärleken”.