Stadshuset från Riddarholmen

Stadshuset

Stadshuset har varit ett favoritmotiv på vykorten från Stockholm, sedan eldkvarn brann. Eller strax efter. Stadshuset är en av Sveriges mest kända byggnader och Stockholms mest exklusiva festlokal. Nobelmiddagen är världsberömd. Från Stadshuset styrs Stockholm. Cirka 200 personer – politiker så väl som tjänstemän – har sin arbetsplats här.
Bilden är tagen från Riddarholmen 2011.
Vykortet skickades den 9 oktober 1963 till Etiopien.