Pentothal i Rwanda Burundi

Läkemedelsbolagen riktade in sig på läkarna i sin marknadsföring under 60 och 70-talen. Man skickade kort från pittoreska platser, delade ut pennor och kalendrar. Idag har marknadsföringen en annan inriktning, man går direkt på patienterna, vilket visat sig lönande.

” Ärade doktor. Här i Ruanda-Urundi kan man finna män som uppnår 7 fots längd och man kan också finna läkare här som använder de senaste nyheterna inom medicinsk teknik – och naturligtvis Pentothal. Över hela världen betraktar kirurgerna namnet Pentothal som synonymt med intravenös narkos.
Abbott”