När kungen tittade i ett mikroskop

Allt är verkligen inte vad det ger sig ut för att vara. Ett kort på Stockholm, skickat till Solna, till synes från USA men egentligen från Korea 1955. Och med en anekdot om den gamle kungens besök hos läkarstuderanden på Karolinska institutet.

” Nov 10 1955.
Ja här ser du Stockholm. Rakt fram storkyrkan och slottet. Där bor kungen. Han är bra, han. En gång tittade kungen i ett mikroskop och så sa han `Det var mycket smått och gott`. Gissa om vi tyckte det var kul. Ja, nu ska jag inte skriva mera. Tiden går och snart är det åter 11 nov. Farväl käraste..”