Jag som staty

Jag har anmält mig som staty till One and Other projektet i London. Tyvärr får jag den första varje månad ett ledset brev som berättar att jag inte blivit utvald i utlottningen, men att jag står på väntelista.
Under tiden ligger jag i träning. Nu senast stod jag en liten stund i Palatinens skugga på Forum Romanum, bredvid en gammal huvudlös romare som alla gånger hade kunnat vara jag.
Så när och om det väl blir dags på Trafalgar Square är jag väl förberedd att ställa mig bredvid Nelson. Det största problemet kommer nog att vara duvorna.

jag som staty