Från Ifni och din vän Abbot

Ännu mer marknadsföring, till vår ärade doktor. Denna gång från det avlägsna Ifni.

Ärade doktor,
I det lila Ifni fortsätter Pentothal att genom sina fördelar vara det intravenösa narkosmedel som helst användes. Bland de fördelar som läkarna uppskattar är den snabba effekten, det milda, smärtfria insomnandet och det okomplicerade, men dock snabba, återhämtandet.
Abbott.”