De allt senare SL-bussarna

SL har infört en nyordning som innebär att man på busshållplatserna kan se när nästa buss kommer. Samma info får man också i SL:s app. Oftast står det inte som på den här bilden, utan det står bussnummer och antal minuter innan nästa buss kommer. När det står klockslag vet man att datorn är trasig.
Jag tror det har skapat ett lugnare klimat, och antagligen mindre klagomål över förseningar. Antalet förseningar är dock inte färre än förr, och skyltarna ger ett bedrägligt intryck av att allt är i ordning. Det är det inte. Det kommer bussar som inte står på skylten/appen. Det kommer inga bussar fast de står på skylten. Och när bussen inte kommer, tas bara infon bort i app/skylt och så är det som om ingenting felaktigt har hänt.
Jag vet inte vad som är bäst, att veta att bussen inte kommit eller att tro att man vet det.