Brevet som skrevs på Valborgsmässoafton

Till Judit och Åke, står det på kuvertet. Får inte öppnas förrän några dagar efter min jordfästning, har Oskar skrivit. Undrar om det var så man gjorde, eller om kuvertet öppnades direkt när man fann det. Hur gjorde du, farmor Judit?

Valborgsmässoafton 1958.
Jag känner mig orolig ikväll och skriver därför detta till er båda. Det är min sista vilja och testamente angående de här sakerna. Judit har det riktiga testamentet. Nu vill jag detta! Åke eventuellt tillsammans med Judit, men helst vill jag att hon inte ska vara med och bli upprörd, ska gå igenom hela mitt skrivbord och där taga fram vartenda brev ur sitt kuvert och riva sönder alltsammans och bära ut det i tunnan. På samma sätt skall han göra med skåpet, det fyrkantiga rökbordet och kamferkistan.
I skrivbordet finns nog mina betyg och kanske någon klocka. Allt sånt ska Judit ha genast. Åke skall ha de böckerna som ligger i skåpet i mitt rum. Där finns nog också en kartong med ett marmorskrivställ, och det skall han ha på sin födelsedag. Annars står det i skänken eller i garderoben i salen. Jag tycker att Åke skall ha fars gamla väggklocka och vår gamla familjebibel. Så skall Judit hjälpa Åke så han får källarkontraktet överflyttat på sig. I källarens vänstra hörne, står en liknande lykta som jag har på skänken. Tag fram och överlämna den till Judit.

Vad kan väl komma uppröra farmor Judit så pass att Åke uppmanas att ta fram vartenda brev ur sitt kuvert, riva sönder dem och slänga dem i tunnan? Och det riktiga testamentet, kan det – ja, där ligger det ihopvikt i silverskrinet. Få se nu. Jag får läsa färdigt brevet först och sen ….

Fortsättning följer

Här finns del 1