Stockholms bögskola

Jag fann ett gammalt papper i ett gammalt silverskrin, och på det papperet stod det att den 2 november 1936 blev Oskar inskriven på Stockholms högskola som 33-årig student. Men det tog två-tre läsningar innan jag såg det. Så för några minuter förundrades jag över att man på trettitalet hade en speciell bögskola i Stockholm, och att man kunde bli antagen där om man hade åldern inne.
Sen funderade jag vidare med tanke på den höga åldern på nyblivne studenten, 33 år. Månne det var ett sätt att slippa undan att kallas ut i kriget? Det lyckades hursomhelst inte, några år senare finns det bilder på Oskar i snygg kostym från kustartilleriet.