glas och vatten
När glaset står så här på bordet, då fyller man det inte med annat än vanligt vatten.