Rammsvik

I backen upp mot den gamla husgrunden, där skomakaren och hans hustru levde för hundra år sedan, blommar det för fullt. Och på sina ställen lyser det rött av söta smultron. Jag slår vad om att skomakarens hustru också njöt av dem, och kanske var det smultronen som gjorde att hon blev över hundra år gammal. Jag äter och hoppas.

Rammsvik