Pansarskeppet Deutschland bombat

pansarskeppet Deutschland

Pansarskeppet Deutschland bombades i juni 1937 på Mallorca av ryska piloter. Det fick sedan ett nytt namn, Lützow, på order från Hitler. Han ville undvika eventuella framtida rubriker som “Deutschland sänkt”.

Kiel den 9 juli 1937.Hej Gunnar!
Jag är nu i Kiel. Skickar dig ett kort med pansarskeppet Deutschland på. Hon ligger här på varvet för reparation, efter att ha varit nere i Spanien och blivit bombad. Hälsningar Åke.

pansarskeppet Deutschland