Tråkigt i Malmö för 100 år sedan

Tråkiga Malmö

Ännu ett kort från Malmö, ännu ett decennium, men samma budskap: Det är tråkigt. Det är roligare på landet!

Malmö 1915