Vet ni vad Sigtuna kommun anser vara en normal tid för en resenär att stiga ur en bil utanför Arlanda flygplats? Absolut inte mer än 29 sekunder. Tar det 30 sekunder är du att betrakta som onormal, och då får du en bot på 900 kronor.
Och eftersom den enskilda p-vakten har totalt tolkningsföreträde, är det ingen idé att överklaga hos polis eller tingsrätt: 29 sekunder är normalt, 30 sekunder är det inte.

Så när jag skulle släppa av en äldre dam på snart 81 vårar, tog det faktiskt mer än 29 sekunder att lotsa henne ur bilen till mötande rullstolshjälp, som en del äldre kan få när benen inte bär och ögonen inte ser.
Det hela hände den 11 februari 2018 mellan 18.08 14 och 18.08.44, 30 sekunder, som det står på P-boten. P-vakten uppgav i samband med boten dessutom att jag “stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats.” Har man tolkningsföreträde, så har man.

Själv anser jag att det är fullständigt “normalt” att det kan ta 30 sekunder för en funktionshindrad människa att ta sig ur en bil på en flygplats. Jag kan till och med tänka mig att det kan ta en och en halv minut för en funktionshindrad att ta sig ur en bil på ett normalt och värdigt sätt, även om det sker på en avstigningsplats i Sigtuna kommun.

Att låta ett funktionshinder framstå som onormalt anser jag inte har bäring i strikt juridisk bemärkelse. Vad som är “normalt” för en person, är inte absolut normalt för en annan och bör därför sättas i sin kontext.

Men grattis, Sigtuna kommun, antagligen behöver ni pengarna, ni har ju många hål att stoppa dem i har jag hört. Och grattis p-vakten, du har det väl inte så roligt alla gånger och en liten bonus på antalet lappade bilar sitter säkert bra i slutet på månaden.

Glöm bara inte bort, ni som bestämmer i Sigtuna, att den dag ni själva, eller någon anhörig, ska gå ur en bil utanför Arlandas avgångshall:
Det är 29 sekunder som gäller, med eller utan kryckor, med eller utan rullstol, med eller utan rullator, med eller utan syn.
29 sekunder.
Glöm inte det.

Senare tillägg

Jag har överklagat boten till polismyndigheten, men inte fått gehör eftersom man går på p-vaktens bedömning att om man står längre än 29 sekunder, så är det inte en normal avlämning. Alltså, har p-vakten sagt att hen ansåg att 30 sekunders stopp är en uppställning, så ifrågasätts inte hens omdöme eller uppfattning av vad som är normalt av Polisen. Strikt laglighetsprövning kallas det.
Då är det uppställning.

“Enligt utfärdad parkeringsanmärkning har fordonet varit uppställt i på och avstigningsplats.
Inom området får fordon stannas endast för på och avstigning (den tid det som det normalt tar för en person att kliva i eller ur ett fordon). Polismyndigheten prövar endast anmärkningens korekthet i strikt juridisk bemärkelse och kan därför inte göra några skälighetsbedömningar”.

Polismyndigheten finner att anmärkningen utfärdats enligt gällande bestämmelser.

Efter det överklagade jag till Tingsrätten, och påpekade att det inte var en uppställning, utan en avlämning. Då kontrar Polismyndigheten med ett tyngre batteri, man kopplar in en jurist som tycker att överklagandet har rättsligt stöd. Som bevisning hänvisar juristen till Parkeringsanmärkningen. Sen får alla yttra sig, inför Tingsrättens beslut. Sigtuna kommun skickar in sina trafikregler. Juristen från polisen utvecklar sin inställning att någon särskild väntetid kan normalt inte ingå i på- eller avstigning. Parkeringsanmärkningen är lagligen grundad. Ingen undantagssituation föreligger.

Så sammanträder Tingsrätten. De höll med polismyndighetens jurist att någon särskild väntetid kan normalt inte ingå i på eller avstigning. Är man borta från bilen i två minuter anses bilen vara parkerad. Men, Tingsrätten finner att i 11 kapitlet 9 paragrafen i trafikförordningen undantas vissa situationer från ett parkeringsförbud som meddelats genom lokala föreskrifter.
Privata transporter av rörelsehindrade som behöver hjälp efter att de kommit ur fordonet anses omfattas av undantagsbestämmelsen. Speciellt om särskild försiktighet iakttas, till exempel med varningsblinkers satta på bilen vilket var fallet denna gång.

Och därmed, efter ett halvår, återbetalas 900 kronor som felaktigt tagits ut. Jag hoppas att p-vakten, Sigtuna kommun och Polismyndigheten i fortsättningen lärt sig mer om den lag man felaktigt hänvisat till, så att rörelsehindrade även i fortsättningen tryggt ska kunna bli skjutsade, hämtade och lämnade på Arlanda när de ska ut och resa.