När rövarna härskade längs vägen mot Asmara

Det är tidigt sextital. Haile Selassie har varit på Jamaica och blivit förklarad gud, återvänt och slagit ner en revolution. Eritrea tillhörde fortfarande Etiopien, men längs vägen till Asmara kunde man råka ut för Shiftas, rövare. Undrar vad de skulle kallas för idag.

“Hej, vi har lyckligt nått Asmara, över ett landskap som skulle få en alpinist att hissna. Allt väl. Åker till Massawa i morron. Kram pappa.”