Love Suite 2

“Du skriver att du behöver någon att krypa upp hos. Jag ber att få anmäla mig,” står det bland annat i detta vykortsbrev.
Nr 2 av fyra kort fyllda av omtanke, kärlek, längtan och ömhet, som passerar landet 1949 -1950.