Konstfack är kräksjukt

konstsjukt

( OBS. Konstverk. OBS)
SJUKT! sjukt. Schuckt. sjukt.sjukt. Konstfacks prefekt. sjuk. sjukt!!
SSSjuktttt! Prefekt Glemme!? SjUkT! Jätte sJUUUKT sjukt-sjuk-sJJJJJUUUKKKTTT!!! – sjukt Olof sjuk-sjuk-sjuk-sjuk Glemme, dumsjuk TJUK schukk prefekt sJuk sjuK sjUkt vid institutionen för konst på Konstfack. Slemme -dumme – SJuKt.
( OBS. Konstverk. OBS)