Från en morfar för länge sen

Jag förmodar du dagligen fiskar, badar och simmar liksom killarna på kortet och derigenom blir så stor och stark så att du snart blir ledare för HKS. Hälsningar från morfar.

Tänk att även min pappa hade en morfar som skickade kort. Stridsby ligger på Väddö och huset min pappa sommarbodde i som fosterbarn hos familjen Jansson, finns kvar än idag.

tecknat