Anders Borg, med den mest rödlysande slipsen av alla, hade inte speciellt bråttom när han lite lojt släntrade in bland de sista för den obligatoriska gruppbilden med sina 27 ministerkollegor i Nice 12-13 september. Ingen ser på honom, utan alla tittar till vänster och undrar om det kommer nån mer innan bilden kan tas.

Med sig från Sverige hade Anders Borg riksbankschefen Stefan Ingves och Mats Odell, fast Mats fick inte var med på bilden. I mitten står en kvinna, Frankrikes finansminister Christina Lagarde.
I övrigt är det män, män och män. 54 stycken.
När Eurogruppen, där inte Sverige får vara med, lite tidigare höll presskonferens var det också bara män på scenen, men något fler kvinnor i publiken. Där fanns också denne man, som såg ut som en amiral av något slag. Rödbrusigt ansikte, gungande gång , epåletter och förjänsttecken på bröstet. Han kan dock också ha varit en av servitörerna på ministerlunchen.

Eurogruppens president Jean-Claude Juncker från Luxemburg, kunde konstatera att vi lever i en turbulent ekonomisk tid, och att man inom gruppen diskuterat olika åtgärder för att möta osäkerheten på marknaden. Han tog till exempel upp att lönerna måste hållas nere. “Vi vill inte frysa lönerna, men få dem att reflektera produktiviteten”, sade han och fortsatte:
“Vi ska till vårt nästa möte inbjuda representanter för arbetsgivare och löntagare, inte för att göra någon övergripande överenskommelse, utan för att vi bättre ska förstå varandra”.
Fast det kändes som att man ville visa var skåpet ska stå.

Anders Borg var inte så orolig över ränteläget, och vill inte att finansdepartementets ränteprognoser ska ses som en rekommendation till riksbanken. Borgs prognos på 3 procents reporänta om ett år, från dagens 4.75, ligger ju långt från de bedömningar som andra gör på marknaden.
“Vi utgår från en sänkt arbetsgivaravgift i våra beräkningar”, säger han.
Riksbankschefen Ingves ser inte Borgs prognos som en rekommendation. Han tycker att hans egen prognos på 4,5 procents reporänta om ett år är mer trolig.
“Finansdepartementets prognos är bara en prognos bland många”.