Med de allra bästa intentioner köptes säkert detta vykort från Konga kyrka och skola, där farmor Judit arbetade som småskollärare. Men det skickades aldrig iväg.

>