En färd i rulltrappan

Rulltrappan

Du står där helt tyst i rulltrappan. Men den tystnad du hör är bara ett ständigt brus du vant dig vid. En vardaglig monotoni.