staty över Betty

Till minne av Betty Pettersson 1838 – 1885. Sveriges första kvinnliga student, filosofie kandidat och läroverkslärare. Hennes pionjärinsats banade väg för kvinnans rätt till högre utbildning. En liten försmak av mitt nya projekt.