Buss 70 mot Torsplan

Här är det plats att bli nostalgisk, när buss 70 tuffar på mot Torsplan. Numera heter dn buss 67, och snart heter den väl något annat, och angör andra hållplatser.