Mitt namn är Zelma. Zelma med ett Z.

Zelma Wall var en uppskattad svensk sångerska i början av förra seklet. Redan tidigt åkte hon ut i Europa för att utbilda sig vidare, och hade framgångar både i Paris, England och USA. I England var hon under flera år ”sångerskan på modet.”

Hon komponerade också egen musik, som hon på senare år ofta framförde i kyrkor och vid jordfästningar. Som många andra kvinnor förr, använde hon sig av en pseudonym som kompositör, Z Remparti.

Samtida kritiker beskrev hennes sopranröst som omfångsrik och synnerligen klangfull och välljudande. Så småningom övergick hon till att verka som sång och musikpedagog i Stockholm.

Det här är en kompletterande text till “Mormor, livet och kärleken”.