Love Suite 4

“Vad allt skulle vara lätt om du bara vore här,” står det bland annat i detta vykortsbrev.
Nr 4 av fyra kort fyllda av omtanke, kärlek, längtan och ömhet, som passerar landet 1949 -1950.