trippelbild

Här har vi mig, som kanar ut ur lekbollen “ägget” vid Tessinparken i Stockholm, medan mina barn, i en helt annan tid, tittar upp och in. Och bakom installationen leker idag mina barnbarn drygt 50 år senare än den första bilden togs. Tre generationer, samma lek, samma känsla.