Jag längtar inte direkt till påsken för det är så mycket jag måste hinna med innan. Så det är bra att den dröjer. Det är ändå påskriset som är bäst, och det kan man ju gotta sig åt redan nu.